42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, email:pthczest@ajd.czest.pl

Konferencja

A A A A

 

 

Przypadająca w tym roku 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza stała się pretekstem do zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Trylogia w tradycji literackiej i historycznej. Organizatorami konferencji są Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie oraz Muzeum Częstochowskie. Konferencja odbyła się w dniach 24–25 listopada 2016 r. w Częstochowie.

Trylogia Henryka Sienkiewicza jest bez wątpienia wybitnym dziełem literackim. Co więcej na przełomie XIX i XX w. była dla bardzo wielu Polaków swoistym podręcznikiem historii, z którego kart uczyli się dziejów ojczystych. Śledząc perypetie fikcyjnych bohaterów poznawali trudną historię relacji polsko-ukraińskich (polsko-kozackich) w okresie powstania Bohdana Chmielnickiego, wojnę polsko-szwedzką z lat 1655-1660 oraz początek zmagań polsko-tureckich z lat 1672-1676. Obok uniwersalnych literackich motywów, takich jak miłość, zdrada, przyjaźń i rywalizacja, w powieści zaprezentowane zostały polskie wady narodowe, które nie tylko komplikowały losy bohaterów, ale również wpływały na dzieje Rzeczypospolitej. Tym samym utwór ten miał również charakter moralizatorski.

Sienkiewicz na kartach Trylogii, będącej przede wszystkim utworem literackim, mającym określone przesłanie, nie zawsze wiarygodnie przedstawiał fakty historyczne. Uwagę na to zwracali już w przeszłości historycy i literaturoznawcy, jednakże organizatorzy konferencji uznali, że nadal warto prowadzić dyskusję nad tym jednym z najbardziej znanych dzieł polskiego laureata Nagrody Nobla. Celem konferencji było omówienia trzech zagadnień: 1. prawda i fikcja w Trylogii, 2. język literacki a język epoki, 3. wpływ Trylogii na wątki literackie i postawy społeczne (patriotyzm).

W ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza organizatorzy konferencji przygotowują też konkurs wiedzy na temat Henryka Sienkiewicza, Trylogii oraz wydarzeń historycznych opisywanych na kartach powieści, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęła JM Rektor AJD - dr hab., prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska

Patronat medialny objęły:

- TVP Historia

- Historia.org.pl

 


PROGRAM KONFERENCJI

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD – przewodnicząca

prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (AJD)

prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (AJD)

dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD

mgr Janusz Jadczyk (Muzeum Częstochowskie)

dr Katarzyna Bucholc-Srogosz (AJD)

dr Anna Czerniecka-Haberko (AJD)

dr Katarzyna Milik (AJD)

mgr Ewelina Mika (AJD)

 

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki