42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Konferencja

A A A A

 

 

Organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej są: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz Wydział Historyczny Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu i Państwowy Historyczno-Architektoniczny Rezerwat „Stary Humań” (Ukraina).

 Osiemnaste stulecie na umownym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej przyniosło zasadnicze zmiany geopolityczne. Wykształciły się wówczas trzy mocarstwa, które aż do I wojny światowej (1914–1918) współdecydowały o losach Europy, a jednocześnie nastąpił zmierzch potęgi lub całkowity upadek państw mających wpływ na ten region w poprzednim stuleciu. Z punktu widzenia historii wojskowości był to okres charakteryzujący się nie tylko rozbudową armii większości państw oraz wielkimi kampaniami i bitwami, ale również budową i modernizacją licznych twierdz.

Twierdze odgrywały ważną rolę w osiemnastowiecznej sztuce wojennej – były to „potężne gwoździe, które przytrzymywały prowincje przy władcy”. Osłaniały mobilizację wojsk w głębi kraju, stanowiły podstawę operacyjną działań ofensywnych lub zasadniczy element linii obronnych. Dzięki temu niejednokrotnie wpływały na przebieg ówczesnych konfliktów zbrojnych. Poza tym stacjonujące w nich garnizony zapewniały posłuszeństwo miejscowej ludności wobec władcy, zwłaszcza na terenach należących wcześniej do innych państw lub z ludnością o odmiennej kulturze czy też własnych aspiracjach politycznych. Należy jednak pamiętać, że na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku funkcjonowało wiele obiektów przestarzałych, które w trakcie tego stulecia całkowicie utraciły znaczenie militarne. Tym samym nie mogły odgrywać roli, jaką spełniały w państwach ościennych.

Wypada też zwrócić uwagę na pozamilitarne znaczenie twierdz i ich garnizonów. Oddziaływały one na położone w ich obrębie lub nieopodal ośrodki miejskie, hamując ich rozwój lub wręcz odwrotnie wpływając stymulująco poprzez rozwój handlu, rzemiosła i usług. Dodatkowo twierdze z jednej strony zapewniały bezpieczeństwo miastom – osłaniając je swoimi fortyfikacjami przed grabieżą ze strony przechodzących w ich pobliżu wojsk nieprzyjaciela czy zorganizowanych grup rabusiów, ale z drugiej narażały na je na zniszczenia – na skutek bombardowań artyleryjskich w czasie oblężenia.

Celem konferencji jest zaprezentowanie architektury militarnej twierdz, ich uzbrojenia i garnizonów, działań zbrojnych w których brały udział oraz wpływu twierdz i ich garnizonów na społeczność lokalną. Obszar badawczy rozciąga się od Łaby do Dniepru oraz od południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego po rzekę Dunaj, ze szczególnym jednak uwzględnieniem ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Natomiast okres czasu obejmuje cały XVIII wiek, który z punktu widzenia wydarzeń militarnych na omawianym terenie zawierał się pomiędzy Wielką Wojną Północną a Insurekcją Kościuszkowską.

W pierwszym dniu (24 kwietnia) konferencja odbywać się będzie w murach Twierdzy Jasnogórskiej – w Sali Różańcowej, w godzinach 14.00–18.00. Natomiast drugi dzień obrad (25 kwietnia) będzie miał miejsce w Instytucie Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, al. Armii Krajowej 36a, s. 26, w godzinach 09.00–13.00.

Poza naukowym celem spotkania będzie rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią, a zwłaszcza mało znanym okresem XVIII wieku. W związku z tym zaplanowano imprezę towarzyszącą – inscenizację biwaku osiemnastowiecznej armii pod murami Twierdzy Jasnogórskiej. Wezmą w tym udział grupy rekonstrukcyjne odtwarzające: Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz Regiment Garnizonowy von Lattorff z Twierdzy Koźle, a także kilka osób z innych grup rekonstrukcyjnych. Zobaczyć będzie można jak wyglądało życie obozowe ówczesnych żołnierzy, musztrę oraz potyczkę pomiędzy żołnierzami garnizonu jasnogórskiego a pruskimi maruderami, jaka mogłaby się rozegrać pod Częstochową w czasie wojny siedmioletniej.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

- dr hab. Maciej Trąbski – przewodniczący

- dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD

- dr Norbert Morawiec

- dr Igor Kriwoszeja

- o. Stanisław Rudziński (OSPPE)

- Artur Kramer (SGFCz)

- mgr Łukasz Cholewiński – sekretarz

 

Rada Naukowa Konferencji:

- prof. dr hab. Bogusław Dybaś

- prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

- dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD

 

Komitet Honorowy:

- Przeor Jasnej Góry – o. Marian Waligóra

- Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD

- Starosta Powiatu Częstochowskiego – Andrzej Kwapisz

 

Patronat Medialny:

- TVP Historia

- Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”

- portal internetowy Historia.org.pl

 

 

 

*********************************************

 

 

Tadeusz Kościuszko

Historia – Mity – Tradycja

 

 

W dniach 5–7 czerwca 2014 r. w Częstochowie i Szczekocinach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa TADEUSZ KOŚCIUSZKO. HISTORIA–MITY–TRADYCJA. Organizatorami konferencji były: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie.

 

 

*********************************************

 

 

POWSTANIE STYCZNIOWE

W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM

I W WOJEWÓDZTWIE KALISKIM (1863–1864)

 

 

W dniu 22 stycznia 2013 r. w Częstochowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa POWSTANIE STYCZNIOWE W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM I W WOJEWÓDZTWIE KALISKIM (1863–1864). Organizatorami konferencji były: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie i Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przy współudziale Zakładu Historii Powszechnej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu na Ukrainie.

 

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki