42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Konferencja

A A A A

Twierdze osiemnastowiecznej Europy

Rzeczypospolita Obojga Narodów i kraje ościenne

 

Częstochowa–Jasna Góra 24–25 kwietnia 2015 r.

 

Organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej są: Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie i Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz Wydział Historyczny Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu i Państwowy Historyczno-Architektoniczny Rezerwat „Stary Humań”.

 

Osiemnaste stulecie na umownym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej przyniosło zasadnicze zmiany geopolityczne. Wykształciły się wówczas trzy mocarstwa, które aż do I wojny światowej (1914–1918) współdecydowały o losach Europy, a jednocześnie nastąpił zmierzch potęgi lub całkowity upadek państw mających wpływ na ten region w poprzednim stuleciu. Z punktu widzenia historii wojskowości był to okres charakteryzujący się nie tylko rozbudową armii większości państw oraz wielkimi kampaniami i bitwami, ale również budową i modernizacją licznych twierdz.

Twierdze odgrywały ważną rolę – były to „potężne gwoździe, które przytrzymywały prowincje przy władcy”. Osłaniały mobilizację wojsk w głębi kraju, stanowiły podstawę operacyjną działań ofensywnych lub zasadniczy element linii obronnych. W twierdzach znajdowały się magazyny, z których armia polowa czerpała zaopatrzenie, oraz lazarety dla chorych i rannych. Niejednokrotnie wpływały one na przebieg konfliktów toczonych w XVIII wieku. Należy jednak pamiętać, że na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów funkcjonowało wiele obiektów przestarzałych, które w trakcie tego stulecia całkowicie utraciły znaczenie militarne. Poza tym trzeba zwrócić też uwagę na pozamilitarne znaczenie twierdz i ich garnizonów. Oddziaływały one na położone w ich obrębie lub nieopodal ośrodki miejskie, hamując ich rozwój lub wręcz odwrotnie wpływając stymulująco poprzez rozwój handlu, rzemiosła i usług. Dodatkowo twierdze z jednej strony zapewniały bezpieczeństwo miastom – osłaniając je swoimi fortyfikacjami przed grabieżą ze strony przechodzących w ich pobliżu wojsk nieprzyjaciela czy zorganizowanych grup rabusiów, ale z drugiej narażały na je na zniszczenia – na skutek bombardowań artyleryjskich w czasie oblężenia.

Celem konferencji jest zaprezentowanie architektury militarnej twierdz, ich uzbrojenia i garnizonów, działań zbrojnych w których brały udział oraz wpływu twierdz i ich garnizonów na społeczność lokalną. Obszar badawczy obejmuje teren od Łaby do Dniepru oraz od południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego do środkowego biegu Dunaju i łuku Karpat, ze szczególnym jednak uwzględnieniem ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Natomiast okres czasu obejmuje cały XVIII wiek, który z punktu widzenia wydarzeń militarnych na omawianym terenie zawierał się pomiędzy Wielką Wojną Północną a Insurekcją Kościuszkowską.

Konferencji towarzyszyć będzie inscenizacja biwaku osiemnastowiecznej armii i potyczki pod murami twierdzy jasnogórskiej.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

- dr hab. Maciej Trąbski – przewodniczący

- dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD

- dr Norbert Morawiec

- dr Igor Kriwoszeja

- Artur Kramer (SGFCz)

- mgr Łukasz Cholewiński – sekretarz

 

Rada Naukowa Konferencji:

- prof. dr hab. Bogusław Dybaś

- prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

- dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD

 

Komitet Honorowy:

- Przeor Jasnej Góry – o. Marian Waligóra

- Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – prof. Zygmunt Bąk

- Starosta Częstochowski – Andrzej Kwapisz

 

 

*********************************************

 

 

Tadeusz Kościuszko

Historia – Mity – Tradycja

W dniach 5–7 czerwca 2014 r. w Częstochowie i Szczekocinach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa TADEUSZ KOŚCIUSZKO. HISTORIA – MITY – TRADYCJA. Organizatorami konferencji były: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie.

Więcej informacji

Program konferencji

 

*********************************************

 

POWSTANIE STYCZNIOWE

W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM

I W WOJEWÓDZTWIE KALISKIM (1863–1864)

 

W dniu 22 stycznia 2013 r. w Częstochowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa POWSTANIE STYCZNIOWE W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM I W WOJEWÓDZTWIE KALISKIM (1863–1864). Organizatorami konferencji były: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie i Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przy współudziale Zakładu Historii Powszechnej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu na Ukrainie.

Więcej informacji

Program konferencji

 

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki