42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:

- 26 maja 2015 r., mgr Przemysław Gorzałka, Komisja Rządząca z 1807 r. Polski rząd czy władza wykonawcza francuskiego zdobywcy?

- 10 czerwca 2015 r., Walne Zebranie członków PTH Oddział w Częstochowie

 

 

*******************************************

 

 

Komisja Rządząca z 1807 r.

 

W dniu 26 maja b.r. (wtorek), o godz. 17.00, w sali 26 Instytutu Historii AJD (al. Armii Krajowej 36a), w ramach Wolnej Wszechnicy Historycznej PTH Oddział w Częstochowie, mgr Przemysław Gorzałka wygłosi odczyt pt. Komisja Rządząca z 1807 r. Polski rząd czy władza wykonawcza francuskiego zdobywcy?

Przemysław Gorzałka urodził się w 1977 r. w Częstochowie. W latach 1996–2001 studiował na kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W 2001 r. obronił pracę magisterską na temat: Świat podziemny w kosmologii Sumerów, Akadów i Babilończyków. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie, gdzie pracuje do dziś. W październiku 2012 r. rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Historii na Wydziale Filologiczno-Historycznym AJD w Częstochowie i przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą spraw wojskowych w pracach Komisji Rządzącej z 1807 r. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię wojskowości XIX–XX w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojen rewolucyjnej Francji i wojen napoleońskich, historię Częstochowy w XIX–XX w., a także mitologie starożytnego Bliskiego Wschodu.

Rok 1807 był niewątpliwie przełomowym w historii Polski. Po raz pierwszy od 1795 roku pojawiła się realna szansa odbudowy Rzeczypospolitej. Szansę tą stworzyło pojawienie na ziemiach polskich Wielkiej Armii napoleońskiej, która po pogromie wojsk pruskich stanęła wobec idącej im z odsieczą armii rosyjskiej. Do decydującego starcia miało dojść na terenach dawnego państwa polskiego i Cesarz Francuzów co postanowił wykorzystać narodowe aspiracje Polaków do realizacji własnych planów. Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie organizacji i działalności Komisji Rządzącej, która z woli Napoleona Bonaparte od stycznia do początków października 1807 r. stanowiła władzę wykonawczą na ziemiach „Polski zdobytej na królu pruskim”. Jednocześnie warto pokusić się o ocenę działalności Komisji z punktu widzenia polskiego interesu narodowego. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Wstęp wolny

 

 

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki