42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:

- 2 grudnia 2015 r., dr hab. Maciej Janik, prof. AJD i dr Marek Nita, Mały region w dokumentacji archiwalnej wielkiego imperium. Refleksje z kwerendy archiwalnej w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu.

 

 

*******************************************

 

 

MAŁY REGION W DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ WIELKIEGO IMPERIUM

 

W dniu 2 grudnia b.r. (środa), o godz. 16.00, w sali 26 Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD (al. Armii Krajowej 36a), w ramach Wolnej Wszechnicy Historycznej PTH Oddział w Częstochowie, dr hab. Maciej Janik, prof. AJD i dr Marek Nita wygłoszą odczyt pt. Mały region w dokumentacji archiwalnej wielkiego imperium. Refleksje z kwerendy archiwalnej w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu.

 

Dr hab. Maciej Janik, prof. AJD i dr Marek Nita są pracownikami Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zatrudnianymi w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. W trakcie spotkania przedstawione zostaną refleksje z kwerendy archiwalnej przeprowadzonej przez nich w dniach 2-11 IX 2015 r. w zasobach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu. Kwerenda była fragmentem badań prowadzonych w związku z realizacją grantu badawczego Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jego tematem są miejsca tworzące bodźce dla  „wieloaspektowego poznawania historii, kulturowej rzeczywistości, klimatu społecznego, lokalnej i rodzinnej pamięci, dziedzictwa pokoleń oraz dzisiejszej tożsamości” pięciu gmin jurajskich: Mstowa, Olsztyna, Janowa, Lelowa i Przyrowa. Prowadzący kwerendę dotarli do wielu zespołów jednego z największych archiwów rosyjskich w celu przekonania się, jaką dokumentację znajdują w nich sprawy niewielkich społeczności lokalnych poddanych niegdyś władzy Imperium Rosyjskiego. Działania te były jednocześnie okazją do zapoznania się z metodyką pracy oraz organizacją archiwów rosyjskich.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Wstęp wolny

 

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki