42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:

- 24 marca 2015 r., mgr Łukasz Pabich (Muzeum Częstochowskie), Najazd rosyjsko-kozacki na powiat lelowski w 1707 roku;

- 9 kwietnia 2015 r., Zebranie sekcji "Napoleońska Częstochowa";

- 14 kwietnia 2015 r., mgr Andrzej Tichomirow, Zachodniorusizm jako światopogląd: historia i kontynuacje;

- 24–25 kwietnia 2015 r., konferencja naukowa Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Rzeczypospolita Obojga Narodów i kraje ościennewięcej;

  

*******************************************

 

 

NAJAZD ROSYJSKO-KOZACKI NA POWIAT LELOWSKI W 1707 ROKU.

 

W dniu 24 marca (wtorek), o godz. 17.00 w sali 26 Instytutu Historii AJD, odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Wolnej Wszechnicy Historycznej PTH Oddział w Częstochowie, na którym mgr Łukasz Pabich przedstawi temat Najazd rosyjsko-kozacki na powiat lelowski w 1707 roku.

Łukasz Pabich na co dzień pracuje w Muzeum Częstochowskim w Dziale Historii, gdzie pod jego opieką znajduje się Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. Jest również doktorantem w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują: wojskowość Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i początku XVIII wieku, wojskowość Imperium Osmańskiego w XVII wieku, Wielką Wojnę Północną oraz górnictwo rud żelaza w regionie częstochowskim. Wydał dwie monografie bitew: Zenta 11 XI 1697 (Zabrze–Tarnowskie Góry 2012), Bitwa pod Koniecpolem, 21 listopada 1708 (Zabrze–Tarnowskie Góry 2014) oraz książkę poświęconą Częstochowskiemu Obszarowi Rudonośnemu: Krajobraz górniczy ziemi częstochowskiej (Częstochowa 2011).

 

Rok 1707 był jednym z najtragiczniejszych w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To rok niewyobrażalnego chaosu spowodowanego nie tylko przez działania zbrojne, prowadzone pomiędzy wojskami szwedzkimi i rosyjskimi (w ramach Wielkiej Wojny Północnej) oraz przez wojnę domową pomiędzy konfederatami sandomierskimi i warszawskimi, ale również przez towarzyszące im bezprawie i zarazy. Najbardziej jednak dotkliwie Rzeczypospolita odczuła przebywanie na jej terytorium wojsk swojego sojusznika – Rosji. Z rozkazu Piotra I Wielkiego „płonęły” województwa kaliskie i poznańskie, a bogate wcześniej ziemie zamieniano w „pustynie”. Nieszczęścia roku 1707 nie ominęły także powiatu lelowskiego, co do tej pory było pomijane przez historiografię polską. „W same żniwa” – jak podkreślał pamiętnikarz – czyli na przełomie sierpnia i września znalazły się pod Częstochową wojska rosyjskie pod dowództwem ks. Aleksandra Grigorija Wołkońskiego oraz kozackie pod siostrzeńcem hetmana Iwana Mazepy – Andrzejem Wojnarowskim.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy

Wstęp wolny

 

 

 

*******************************************

 

 

IV MIĘDZYNARODOWE FORUM DOKTORANTÓW „HISTORYK–FAKT–METODA”

 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie objęło Patrona Honorowy nad IV Międzynarodowym Forum Doktorantów „Historyk–Fakt–Metoda”, które odbędzie się w dniach 3–4 marca 2015 r., na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im Jana Długosza w Częstochowie. Konferencja zorganizowana jest przez Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD, przy współpracy Rady Samorządu Doktorantów AJD, stanowi kolejny etap współpracy młodych badaczy zajmujących się historią i rolą historyka na przestrzeni dziejów.

 

Rokrocznie organizowane sesje naukowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W czasie IV Międzynarodowe Forum Doktorantów swoje referaty zaprezentuje ponad 60 prelegentów reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce (Akademię im Jana Długosza w Częstochowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Wrocławski). Swój udział zapowiedzieli również doktoranci reprezentujący Uniwersytet Masaryka w Brnie. Wykład inauguracyjny pt. Pożytki z falsyfikatów i apokryfów wygłosi prof. dr hab. Marek Cetwiński.

 

Program konferencji

 

 

*******************************************

 

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW MATURALNYCH 2015

 

Instytut historii Akademii Im. Jana Długosza W Częstochowie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kursy przygotowawcze do matury 2015

HISTORIA – INTENSYWNY KURS MATURALNY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – INTENSYWNY KURS MATURALNY

WIĘCEJ INFORMACJI 

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki