42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:

- 21 kwietnia 2015 r., otwarcie wystawy Twierdze Szkocji XVIII wieku. Highlands;

- 24–25 kwietnia 2015 r., konferencja naukowa Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Rzeczypospolita Obojga Narodów i kraje ościenne;

- 19 maja 2015 r., mgr Przemysław Gorzałka, Komisja Rządząca z 1807 r. Polski rząd czy władza wykonawcza francuskiego zdobywcy?

  

*******************************************

 

TWIERDZE OSIEMNASTOWIECZNEJ EUROPY

 

W dniach 24–25 kwietnia 2015 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Rzeczypospolita Obojga Narodów i kraje ościenne. W ciągu dwóch dni wygłoszone zostaną dwadzieścia trzy referaty, przez osoby reprezentujące krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze. Zaprezentowana zostanie architektura militarna twierdz, ich uzbrojenie i garnizony, działania zbrojne w których brały udział oraz oddziaływanie na społeczność lokalną. Przedstawiona będzie również recepcja obrazu twierdz w literaturze pamiętnikarskiej i historycznej.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji będą obradować na terenie Fortecy Częstochowskiej, czyli w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze (w sali o. Kordeckiego), natomiast drugiego dnia w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD (al. Armii Krajowej 36a, s. 26).

Poza naukowym celem spotkania będzie rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią, a zwłaszcza mało znanym okresem XVIII wieku. W związku z tym zaplanowano imprezę towarzyszącą – inscenizację biwaku osiemnastowiecznej armii pod murami Twierdzy Jasnogórskiej. Wezmą w tym udział grupy rekonstrukcyjne odtwarzające: Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz Regiment Garnizonowy von Lattorff z Twierdzy Koźle, a także kilka osób z innych grup rekonstrukcyjnych. Zobaczyć będzie można jak wyglądało życie obozowe ówczesnych żołnierzy, musztrę oraz potyczkę pomiędzy żołnierzami garnizonu jasnogórskiego a pruskimi maruderami, jaka mogłaby się rozegrać pod Częstochową w czasie wojny siedmioletniej.

Z kolei w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD, w sali Biblioteki Głównej na parterze, obejrzeć będzie można wystawę Twierdze Szkocji XVIII wieku. Highlands. Zaprezentowane zostaną kopie planów twierdz i ufortyfikowanych koszarów armii brytyjskiej, wybudowanych w celu wymuszenia posłuszeństwa miejscowej ludności wobec władz w Londynie. Stanowią one ciekawy przykład tego aspektu ówczesnej sztuki wojennej, obrazujący przemiany jakie zachodziły w ciągu półwiecza w koncepcjach sposobu utrzymania kontroli wojskowej nad Highlandem, w systemach fortyfikacyjnych i wyposażeniu twierdz.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przysłuchiwania się obradom, do wizyty w „obozie wojskowym” pod Jasną Górą oraz do obejrzenia wystawy.

 

Program konferencji

Plakat

 

 

 

 

*******************************************

 

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU POLSKIEMU TOWARZYSTWU HISTORYCZNEMU

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego zwraca się do członków i wszystkich miłośników historii z prośbą o przekazanie 1% z odpisu od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2014 r.

 

adres: Polskie Towarzystwo Historyczne, Zarząd Główny,

Rynek Starego Miasta 29/31, 00–272 Warszawa

konto bankowe: Bank Millenium 48 1160 2202 0000 0000 5515 6953

numer pozycji Krajowego Rejestru Sądowego: 000 100 740

 

Fundusze uzyskane w ramach odpisu wspierają popularyzację i rozwój badań historycznych w Polsce, w tym lokalne inicjatywy wydawnicze i konferencyjne.

 

 

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki