42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

XVIII-WIECZNY PIKNIK W PARKU STASZICA 

Osiemnasty wiek – epoka rokoko i oświecenia – w Polsce nadal nie jest zbyt popularny. Kojarzy się przede wszystkim z okresem upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bezkarnymi samowolnymi przemarszami wojsk ościennych mocarstw, indolencją władzy, rozpasaniem arystokracji i biedą niższych warstw społeczeństwa. Jest to jednak obraz widziany przede wszystkim przez pryzmat wiedzy podręcznikowej, gdzie najważniejsze są informacje z zakresu historii politycznej.  Warto więc spojrzeć na XVIII wiek z innej strony.

W dniu 18 czerwca odbył się XVIII-wieczny Piknik w Parku Staszica. Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej i Urząd Miasta Częstochowy, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie. Rekonstruktorzy prezentowali sylwetki żołnierzy wojska koronnego, dam dworu, mieszczan i innych postać z epoki rokoko. Była to doskonała okazja, aby przyjrzeć się strojom, zobaczyć pokaz musztry, czy nauczyć się tańca przy akompaniamencie instrumentów grających na żywo lub ówczesnych zabaw.

https://www.facebook.com/GarFortCzest

© 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki