42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:

- 23 kwietnia 2014 r., dr Barbara Kowalska, Intymne życie średniowiecznych świętych

- 21 maja 2014 r., dr Małgorzata Delimata (UAM), Echa historii, polityki i ideologii w dziewiętnastowiecznych polskich utworach literackich o tematyce średniowiecznej

- 3 czerwca 2014 r., dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. UŁ, Zagłębie Dąbrowskie do 1914 r. Rzecz o rozwoju przemysłu ciężkiego w Królestwie Polskim. Prawdy i mity,

- 24 września 2014 r., dr hab. Maciej Trąbski, Rok 1914 na łamach „Gońca Częstochowskiego”,   mgr Adam Jaruga, Częstochowska Ochotnicza Straż Ogniowa w czasie Wielkiej Wojny. Różne aspekty działalności w latach 1914–1918 

 

 

*******************************************

 

 

INTYMNE ŻYCIE ŚREDNIOWIECZNYCH ŚWIĘTYCH

W dniu 23 kwietnia b.r. (środa), o godz. 16.00, w sali 26 Instytutu Historii AJD (al. Armii Krajowej 36a), w ramach Wolnej Wszechnicy Historycznej PTH Oddział w Częstochowie, dr Barbara Kowalska wygłosi odczyt pt. Intymne życie średniowiecznych świętych.

Dr Barbara Kowalska jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Od 1996 r. jest pracownikiem Instytutu Historii (Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej) macierzystej uczelni, obecnie Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. W 2006 r. uzyskała w tejże uczelni stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W roku szkolnym 1998/1999 pracowała również w Liceum Katolickim w Radomsku.

Prelegentka specjalizuje się w badaniach nad średniowieczną hagiografią, dziejami Kościoła tej epoki, zwłaszcza średniowiecznym ruchem monastycznym. Fascynuje ją historia mentalności oraz szeroko rozumiana symbolika kultury średniowiecznej. Pod tym kątem zgłębia obecnie Długoszowe pisarstwo. Jest autorką książki Święta Kinga-rzeczywistość i legenda. Studium źródłoznawcze, wyd. AVALON, Kraków 2008 oraz wielu artykułów naukowych. Historyczną pasję realizuje w pracy zawodowej oraz społecznych przedsięwzięciach propagujących wiedzę o przeszłości. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie, a jej zawodowym wyzwaniem jest niezmiennie twórcza przekora, która pobudza do refleksji nad utartymi poglądami.

 

Choć zaproponowany temat rozważań może na pierwszy rzut oka wydawać się prowokacyjny, to w konfrontacji z tekstami epoki, traci taki charakter. Intymne, czyli erotyczne, sercowe, uczuciowe to jedna grupa wyrazów, które będą mnie interesować, a tuż obok druga: intymne, czyli własne, wewnętrzne, prywatne. Obydwie  wskazują na bardzo głębokie pokłady ludzkiej uczuciowości. Nie dziwi więc na wstępie wątpliwość, czy w przypadku ludzi z tak odległej epoki, możliwe do uchwycenia? Twórcza pokora nakazuje stwierdzić, że istotnie sprawa to trudna, twórcza przekora natomiast nakazuje podjęcie trudu.

Wtajemniczonym w średniowieczne teksty niezmiennie towarzyszy przekonanie, że rzeczywistość, której one dotyczą już nie istnieje. Możemy ją zatem poznać jedynie dzięki zapisanym dawno temu słowom. Czytając słowa poznajemy poglądy i opinie autorów i w jakimś stopniu odbiorców. Poznajemy więc tym samym elementy mentalności średniowiecznych ludzi, którzy, jak sądzi José Ortegi y Gasseta: [...] nie tylko co innego robili, co innego myśleli i w co innego wierzyli, ale także czynili to w inny sposób. Jak zatem wyglądało ich intymne życie?

Ponieważ uczuciowe życie damsko – męskie nie stanowiło wielokrotnie już definiowanego trzonu średniowiecznej mentalności, stąd sfera ta nie jest dominująca wśród podejmowanych przez pisarzy tematów. Nie oznacza to jednak, że gdzieś między wierszami traktującymi o wojnach i podbojach, świadomie, bądź nie, autorzy nie przemycili nam tego typu myśli. Bohater, którego uczyniłam podmiotem narracji to bohater wymagający: jeden z podstawowych wzorców osobowych, tym samym literackich, który prezentowany był według określonego schematu. Jak w związku z tym w tekstach utrzymanych w konkretnej konwencji szukać prawdziwych ludzi? To pytanie, na które postaram się odpowiedzieć.

Dr Barbara Kowalska

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Wstęp wolny

 

 

*******************************************

 

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU POLSKIEMU TOWARZYSTWU HISTORYCZNEMU

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego zwraca się do członków i wszystkich miłośników historii z prośbą o przekazanie 1% z odpisu od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2013 r.

 

adres: Polskie Towarzystwo Historyczne, Zarząd Główny,

Rynek Starego Miasta 29/31, 00–272 Warszawa

konto bankowe: Bank Millenium 48 1160 2201 0000 0000 5515 6953

numer pozycji Krajowego Rejestru Sądowego: 000 100 740

 

Zebrane fundusze wesprą popularyzację i rozwój badań historycznych w Polsce, w tym lokalne inicjatywy wydawnicze i konferencyjne.

 

 

*******************************************

 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

W odpowiedzi na pytania kierowane do skarbnika Oddziału, od osób zamierzających opłacić roczna składkę członkowską (25 zł), poniżej zamieszczamy numer konta, na który należy wpłacić pieniądze.

Bank Pocztowy S.A. 94 1320 1465 2874 4065 2000 0001 (informację o dokonaniu opłaty prosimy przesyłać na adres: pthczest@ajd.czest.pl)

Informujemy też, że numer ten znajduje się na stałe w zakładce Deklaracja.

 

 

© 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki