42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:

- 28 stycznia 2015 r., dr Witalij Bohatyrewicz (PTH Częstochowa), Historia meblarstwa na terenie obecnej Białorusi;

- 18 marca 2015 r., mgr Łukasz Pabich (Muzeum Częstochowskie), Najazd rosyjsko-kozacki na powiat lelowski w 1707 roku;

- 24–25 kwietnia 2015 r., konferencja naukowa Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Rzeczypospolita Obojga Narodów i kraje ościennewięcej;

  

 

*******************************************

 

 

HISTORIA MEBLARSTWA NA TERNIE BIAŁORUSI

 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie w ramach Wolnej Wszechnicy Historycznej, które odbędzie się w dniu 28 stycznia, o godz. 17.00, w sali 26 Instytutu Historii AJD. Doktor Witalij Bohatyrewicz przedstawi temat Historia meblarstwa na terenie obecnej Białorusi.

 

Witalij Bohatyrewicz jest doktorem nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia sztuki. Urodził się 13 maja 1982 r. w Sankt-Petersburgu (Leningradzie). W latach 2000–2005 studiował na Wydziale Nauk Humanistycznych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na kierunku historia sztuki. Obronił pracę magisterską na temat: Kościół jezuitów w Grodnie, której promotorem była dr hab. Irena Rolska, prof. KUL. W latach 2005–2010 kontynuował naukę na macierzystej uczelni, podejmując studia doktoranckie. Ich zwieńczeniem była praca doktorska na temat: Meble od XVIII do połowy XX wieku na terenie obecnej Białorusi. Zbiory mebli w muzeach i kolekcjach białoruskich, obroniona w kwietniu 2013 roku. Promotorem była dr hab. Agnieszki Bender, prof. UKSW, zaś recenzentami: dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, prof. UMK oraz dr hab. Irena Rolska, prof. KUL.

W roku akademickim 2010–2011 dr Witalij Bohatyrewicz zatrudniony był na stanowisku asystenta na Wydziale Sztuki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunkach: grafika, malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, gdzie wykładał przedmiot: Analiza sztuki współczesnej.

 

Zainteresowania dr Bohatyrewicza oscylują wokół sztuki polskiej XVII–XIX wieku, obejmując: rzemiosło artystyczne oraz meblarstwo, a także techniki renowacji mebli, ikonografię wnętrz, malarstwo holenderskie XVII wieku i rosyjskie malarstwo pejzażowe XIX wieku. Od października 2013 roku ponownie podjął studia doktorskie, tym razem na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą działalności architektów XIX wieku.

W czasie spotkania zaprezentowany zostanie rys historyczny meblarstwa na terenie obecnej Białorusi, od XVII do połowy XX wieku.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Wstęp Wolny

 

 

*******************************************

 

 

INSTYTUT HISTORII AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZAPRASZA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

NA KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY 2015

HISTORIA – INTENSYWNY KURS MATURALNY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – INTENSYWNY KURS MATURALNY

 WIĘCEJ INFORMACJI

 

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki