42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:

- styczeń 2015 r., dr Witalij Bohatyrewicz (PTH Częstochowa), Meblarstwo na terenie obecnej Białorusi;

- marzec 2015 r., mgr Łukasz Pabich (Muzeum Częstochowskie), Najazd rosyjsko-kozacki na powiat lelowski w 1707 roku;

- 24–25 kwietnia 2015 r., konferencja naukowa Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Rzeczypospolita Obojga Narodów i kraje ościennewięcej;

 

 

*******************************************

 

 

INSTYTUT HISTORII AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZAPRASZA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

NA KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY 2015

HISTORIA – INTENSYWNY KURS MATURALNY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – INTENSYWNY KURS MATURALNY

 

WIĘCEJ INFORMACJI

© 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki