42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:

- 11 kwietnia 2017 r., godz. 16.00, prof. dr hab. Marek Melnyk, Świat wartości w historii stosunków polsko-ukraińskich (dialog i pojednanie polsko-ukraińskie 1987-2017);

- 25 kwietnia 2017 r., godz. 17.00, Witold Majak, Historia obozowej placówki pocztowej w KL Gross-Rosen;

 

*******************************************

 

ŚWIAT WARTOŚCI W HISTORII STOSUNKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH

 

PTH Oddział w Częstochowie zaprasza na wykład prof. Marka Melnyka, pt. Świat wartości w historii stosunków polsko-ukraińskich (dialog i pojednanie polsko-ukraińskie 1987-2017), który odbędzie się w dniu 11 kwietnia, o godz. 16.00, w sali 26.

 

Dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM jest teologiem i religioznawcą specjalizującym się w zakresie historii religii. Odbył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na  Uniwersytecie Jagiellońskim. Obszar jego zainteresowań obejmuje: prawosławną antropologię i aksjologię, ekumenizm, historię Kościoła greckokatolickiego, dialog polsko-ukraiński. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Aksjologicznych Podstaw Edukacji w Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ważniejsze publikacje: Spór o zbawienie: zagadnienia soteriologiczne w świetle prawosławnych projektów unijnych powstałych w Rzeczypospolitej (koniec XVI–połowa XVII wieku), Olsztyn 2001; Kazania i komentarze sakramentalno-liturgiczne z Trebnika św. Piotra Mohyły (współautor: Włodzimierz Pilipowicz), Olsztyn 2003; Problematyka antropologiczna w pismach Piotra Mohyły, Olsztyn 2005; O Ukrainie: prawie wszystko!? (współautor: Miachał Łesiów), Olsztyn 2011; Preekumenizm i konfesjonalizm prawosławnych dążeń zjednoczeniowych w I Rzeczypospolitej (1590–1596), Olsztyn 2013; Przedmowy i dedykacje Piotra Mohyły (współredaktor: Włodzimierz Polipowicz), Olsztyn 2014.

 

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki