42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

Spotkania w 2015 r.:

·         28 stycznia, dr Witalij Bohatyrewicz, Historia meblarstwa na terenie obecnej Białorusi;

·         19 lutego, spotkanie założycielskie sekcji "Napoleońska Częstochowa";

·         24 marca, mgr Łukasz Pabich, Najazd rosyjsko-kozacki na powiat lelowski w 1707 roku;

·         9 kwietnia, spotkanie sekcji "Napoleońska Częstochowa", mgr Przemysław Gorzałka, Stan uzbrojenia Twierdzy Częstochowa w świetle raportu z 1807 r.;

·         14 kwietnia, mgr Andrzej Tichomirow, Zachodniorusizm jako światopogląd: historia i kontynuacje;

·         21 kwietnia, otwarcie wystawy: Twierdze Szkocji XVIII wieku. Highlands;

·         24-25 kwietnia, międzynarodowa konferencja naukowa: Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Rzeczypospolita Obojga Narodów i kraje ościenne;

·         26 maja, mgr Przemysław Gorzałka, Komisja Rządząca z 1807 r. Polski rząd czy władza wykonawcza francuskiego zdobywcy?;

·         10 czerwca, Walne Zebranie Członków Oddziału w celu wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego (Łódź 19 września), odczyt w ramach Wolnej Wszechnicy Historycznej, dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD, Pochodzenie i krąg rodzinny Jana Długosza w świetle najnowszych badań;

·         22-24 października, międzynarodowa konferencja naukowa: Recepcja twórczości Jana Długosza w historiografii krajów europejskich;

·         3 listopada, doc. dr Łarisa Arżakowa, Jeszcze raz o "kwestii polskiej";

·         2 grudnia, dr hab. Maciej Janik, prof. AJD i dr Marek Nita, Mały region w dokumentacji archiwalnej wielkiego imperium. Refleksje z kwerendy archiwalnej w Rosyjskim Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu;

·         15 grudnia, spotkanie sekcji "Napoleońska Częstochowa", Marcin F. Michalski, Zdobyć Twierdzę Częstochowa. Przegląd rosyjskich źródeł związanych z działaniami korpusu gen. F. Osten-Sackena w marcu i kwietniu 1813 r.

 

 

*******************************************

 

 

1% PODATKU DLA POLSKIEGO TOWARZYSTA HISTORYCZNEGO

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego zwraca się do członków i wszystkich miłośników historii z prośbą o przekazanie 1% z odpisu od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2013 r.

 

adres: Polskie Towarzystwo Historyczne, Zarząd Główny,

Rynek Starego Miasta 29/31, 00–272 Warszawa

konto bankowe: Bank Millenium 48 1160 2202 0000 0000 5515 6953

numer pozycji Krajowego Rejestru Sądowego: 000 100 740

 

Zebrane fundusze wspierają popularyzację i rozwój badań historycznych, w tym lokalne inicjatywy wydawnicze i konferencyjne.

 

© 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki