42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:

- 21 marca 2017 r., dr Anna Czerniecka-Haberko, Między poetyckim uniesieniem a traumą przeszłości. Katarzyna II w twórczości historycznej Adama Mickiewicza.

- 22 marca 2017 r., prof. Wladyhlena Sokyrska, Społeczność polska na Ukrainie w badaniach Grigorija Hrabana

*************************************************


MIĘDZY POETYCKIM UNIESIENIEM A TRAUMĄ PRZESZŁOŚCI

 

PTH Oddział w Częstochowie zaprasza na spotkanie w ramach Wolnej Wszechnicy Historycznej. Doktor Anna Czerniecka-Haberko wygłosi odczyt na temat: Między poetyckim uniesieniem a traumą przeszłości. Katarzyna II w twórczości historycznej Adama Mickiewicza. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 marca w budynku Instytutu Historii AJD (al. Armii Krajowej 36a), w sali 26, o godz. 17.00. Wstęp wolny.

 

W czasie wystąpienia prelegentka przedstawi obraz cesarzowej Rosji Katarzyny II wykreowany przez Adama Mickiewicza. Należy podkreślić, że Mickiewicz nie prowadził badań źródłowych, dlatego też wiedzę na temat przeszłości Rosji czerpał z opracowań historyków rosyjskich, przede wszystkim Karamzina. Zdaniem Mickiewicza, Katarzyna II była niewątpliwie władca wielki. Władcą groźnym. Władcą, który nie liczył się z nikim, ani z niczym. Samowładcą decydującym o losie całego kraju. Przedstawiając charakterystykę cesarzowej, poeta-profesor wiele miejsca poświęcił na opis specyfiki jej rządów. Chciał on bowiem zwrócić uwagę czytelnika na fenomen biernej uległości carskich poddanych.

 

Dr Anna Czerniecka-Haberko jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, autorem wielu publikacji naukowych, czynnym uczestnikiem konferencji naukowych w kraju i za granicą. Pracę w Instytucie Historii rozpoczęła bezpośrednio po ukończeniu studiów, jako asystent-stażysta, następnie asystent, obecnie adiunkt. Od tego czasu prowadziła zajęcia na studiach dziennych i zaocznych z przedmiotów: Wstęp do badań historycznych, Historia historiografii, Historia historiografii z elementami metodologii, Metodologia historii, Metodologia nauk historycznych oraz Dydaktyka historii. Od kilku lat prowadzi także zajęcia na studiach trzeciego stopnia – Warsztat naukowy historyka oraz Metodologia historii.

W czasie pracy na uczelni została członkiem: Komitetu Redakcyjnego Biuletynu wydawanego przez Instytut Filozoficzno-Historyczny WSP w Częstochowie (1999), Grupy Badawczej Europy Środkowo-Wschodniej (1999) oraz Zespołu Metodologii Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (2001). W roku 2016 była członkiem Komitetu Organizacyjnego konferencji poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi.

Równolegle z pracą dydaktyczną prowadzi badania naukowe z zakresu historii historiografii oraz historii regionalnej. Efektem tego są liczne artykuły monograficzne (w tym zagraniczne) oraz monografia pt. Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej.

Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej dr A. Czerniecka-Haberko angażuje się we wszelkie działania na rzecz Instytutu. Koordynuje współpracę Instytutu Historii ze szkolnictwem średnim Częstochowy. W ramach wolontariatu prowadziła Kółko Historyczne w LO im. H. Sienkiewicza. Rozpoczęła (prowadząc pierwszy wykład dla uczniów) współpracę IH AJD z LO im. C.K. Norwida, a następnie koordynowała comiesięczne prelekcje pracowników IH w tymże LO. Była też członkiem komisji w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Parlamentarnej na szczeblu wojewódzkim, która odbywała się w murach LO im. Norwida w Częstochowie.

 

*************************************************

 

SPOŁECZNOŚĆ POLSKA NA UKRAINIE W BADANIACH GRIGORIJA HRABANA

PTH Oddział w Częstochowie zaprasza na wykład prof. Wladyhleny Sokyrskiej, pt. Społeczność polska na Ukrainie w badaniach Grigorija Hrabana. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca, o godz. 13.30, w sali 26 Instytutu Historii AJD (al. Armii Krajowej 36a). Wstęp wolny

 Profesor Wladyhlena Sokyrska, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Humaniu (Ukraina) jest historykiem i politologiem. Jako historyk podejmuje badania nad historią i historiografią terenów Humańszczyzny, m.in. w swoich rozprawach zajęła się twórczością znanego ukraińskiego historyka, Grigorija Hrabana. Prof. Sokyrską interesują także wzajemne relacje między Rosją a Ukrainą, ujęte zarówno w perspektywie historycznej, jak i odwołujące się do chwili obecnej.

 

*************************************************

 

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU POLSKIEMU TOWARZYSTWU HISTORYCZNEMU

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego zwraca się do członków i wszystkich miłośników historii z prośbą o przekazanie 1% z odpisu od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2016 r.

 

adres: Polskie Towarzystwo Historyczne, Zarząd Główny,

Rynek Starego Miasta 29/31, 00–272 Warszawa 

konto bankowe: Bank Millenium 48 1160 2202 0000 0000 5515 6953

numer pozycji Krajowego Rejestru Sądowego: 000 100 740

 

Zebrane fundusze wesprą popularyzację i rozwój badań historycznych w Polsce, w tym lokalne inicjatywy wydawnicze i konferencyjne.

 

 


© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki