42-215 Częstochowa,Armii Krajowej 36a, pok 111, tel.:+48 502-102-298, email:pthczest@ajd.czest.pl

Aktualności

A A A A

JESTEŚ ZAINTERESOWANY HISTORIĄ???

Zapraszamy na spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego

Oddział w Częstochowie

Instytut Historii AJD, Al. Armii Krajowej 36a

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:

- 18 października 2016 r., mgr Łukasz Sasuła, Rzymska ostrożność w wojowaniu – bizantyjskie metody zmniejszania ryzyka na wojnie;

- listopad 2016 r., dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD, Jak to ks. Marcin Lubomirski rozbojem pod Częstochową się bawił;

- grudzień 2016 r., dr Anna Czerniecka-Haberko, Między poetyckim uniesieniem a traumą przeszłości. Katarzyna II w twórczości historycznej Adama Mickiewicza.

 

 

*******************************************

 

RZYMSKA OSTROŻNOŚĆ W WOJOWANIU

W dniu 18 października b.r. (wtorek), o godz. 17.30, w sali 26 Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD (al. Armii Krajowej 36a), w ramach Wolnej Wszechnicy Historycznej PTH Oddział w Częstochowie, mgr Łukasz Sasuła wygłosi odczyt pt. Rzymska ostrożność w wojowaniu – bizantyjskie metody zmniejszania ryzyka na wojnie

Łukasz Sasuła jest Częstochowianinem z urodzenia, historykiem, absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie doktorant wzmiankowanej uczelni, zajmuje się historią wojskowości oraz historią medycyny i ludologią.

Rzymska wojskowość powszechnie kojarzy się z waleczną i niezwyciężoną machiną. Było to jednak charakterystyczne wyłącznie dla pierwszej połowy istnienia rzymskiej państwowości. Od III w. n.e. aż do 1453 r. rzymską armię cechowała raczej ostrożność niż brawura, zaś unikanie trudnych do uzupełnienia strat siłą rzeczy przyćmiło dawną morderczą skuteczność legionów. W czasie wystąpienia Autor zaprezentuje więc armię, która broniła największego imperium swoich czasów, unikając walki jak tylko mogła.

 

*******************************************

 

W zakładce Wydawnictwo, została zamieszczona cyfrowa wersja tegorocznego tomu "Częstochowskich Tek Historycznych" (CzTH, t. 6). http://www.pthczest.ajd.czest.pl/index.php?id=id_8&page=czth

W tomie znajdują się artykuły stanowiące w większości rozwinięcie referatów wygłoszonych na spotkaniach PTH Oddział w Częstochowie w ramach Wolnej Wszechnicy Historycznej. Dotyczą one zarówno dziejów lokalnych, jak i historii Polski. Poruszane są również kwestie historiozoficzne i metodologiczne. Poza artykułami został zamieszczony także tekst źródłowy dotyczący wydarzeń mających miejsce w Częstochowie w 1968 r. oraz trzy recenzje książek omawiających historię Częstochowy lub regionu częstochowskiego. Tom zamyka tekst prezentujący jedną z grup rekonstrukcji historycznej, która działa na terenie naszego miasta.

Życzymy miłej lektury

Redakcja

 

© 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Aktualności | Historia Oddziału | Statut PTH | Władze Odddziału | Członkowie | Deklaracja | Odczyty | Wydawnictwo | Czestochoviana | Galeria | Linki